Pomaganie daje więcej…

Sądzę, że nasza cywilizacja wpadła w uzależnienie od konsumpcji zasobów kuli ziemskiej. Ta relacja uzależnienia chroni nas przed bólem z powodu tego, co utraciliśmy: bezpośredniego doświadczenia więzi z żywotnością i energią całej reszty świata natury. Powierzchowna piana cywilizacji przemysłowej maskuje naszą głęboką tęsknotę za wspólnotą. (…) Ceną, którą płacimy, jest utrata życia duchowego.

Jeśli globalny kryzys ekologiczny wynika z dysfunkcjonalnej relacji naszej cywilizacji ze światem natury, to pełne uświadomienie sobie i zrozumienie tej zależności (…) jest pierwszym krokiem w kierunku odbycia żałoby po tym, co utraciliśmy, (…) i przyswojenia sobie nowego wyobrażenia o służebności wobec świata.

Al Gore
Earth in Balance

 

O nas

Fundacja Horyzonty powstała w 2011 roku z początku by wspierać działalność kulturalną lokalnych (włocławskich) organizacji pozarządowych. Potrzeb i obszarów wymagających wsparcia III sektora w Polsce jest jednak znacznie więcej. Jesteśmy wrażliwi na wszystkie problemy naszego świata. Nie potrafimy przechodzić obojętnie obok ludzkiej krzywdy, czy degradację naszej planety.

Projekty

Kontakt

Jesteśmy w biurach ASYSTA